Đây xứ Búng, khung trời mùa Hạ
Lộ mười ba ngày ấy quá thân thương
Phượng đỏ hồng đôi ngã cách đôi đường
Ai biết được ngày sau còn gặp lại...!?
 
Khung trời cũ… mái trường xưa… đã xa rồi ngày ấy
Phương trời nào trôi giạt mấy mươi năm
Vẫnnhớ mãi ngôi trường xưa một thời cắp sách
Từng ruổi dong ngày hai buổi đến trường.
 
Bao năm dài giờ trở lại cố hương,
Mong tìm bóng thân quen... nào đâu thấy!
Cảnh cũ trường xưa giờ nhiều thay đổi,
Bóng Áo Nâu không còn thấy bên đường!
 
Cho tôi được sống lại... chỉ một lần
Bên bạn bè một thuở nào nồng ấm.
...Để mai này khi... ngàn trùng xa vắng,
Còn chút gì trong hoài niệm... trường xưa.
 
Áo Nâu xưa khung trời xứ Búng
5-2024