https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0
 
Nhớ quá làm sao thuở học trò
Một thời thơ dại tuổi mộng mơ
Bạn cũ đây trường xưa đâu hỡi!
Tan theo cơn dâu bể trong đời!
 
Gặp lại nhau giữa Cali mùa Thu
Tìm nơi đây ngôi trường cũ năm nào
Nghe bên đời từng tiếng gió lao xao
Từng giọt lệ hoen trào trên mi mắt.
 
Hương cỏ cây đâu đây còn phảng phất
Ở nơi này sao ấm áp chân tình
Rồi mai đây trên từng bước đăng trình
Vương vấn mãi những nghĩa tình nơi ấy.
 
Áo Nâu xưa khung trời xứ Búng
4-23