NLSBD - Hội Ngộ & Du Lịch tại Mexico từ ngày 8 đến 15 tháng 10-2022
 
Cancun gặp gỡ hôm nay
Cùng nhau nhắc lại tháng ngày đã qua
Cancun hội ngộ bạn ta
Mừng vui nồng ấm chan hòa tình thân
Bốn phương khắp chốn xa gần
Một lần gặp gỡ, bao lần nhớ mong.
 
 
 
Cancun biển lặng xanh trong
Hàng dừa soi bóng nắng hồng che nghiêng
Gặp nhau là một chút duyên
Bọn mình hợp mặt hàn huyên tâm tình.
 
 
 
Cancun - nhớ thời gian qua
Có người bỏ bạn đi xa không về
Có người ở lại làng quê
Ruộng vườn năm tháng bộn bề nắng mưa
Có người đi sớm về trưa
Một đời trăn trở vẫn chưa vừa lòng.
 
 
 
Cancun với nỗi nhớ mong
Hôm nay gặp lại trong lòng bỗng vui
Có thêm một chút bùi ngùi
Nhớ ngày xưa cũ ngọt bùi xẻ chia
Dẫu mai về phía bên kia
Thâm tình bằng hữu ngàn years (năm) vẫn đầy…
 
Phạm Văn Thế (MS2)