Hoa phượng thắm gọi hè sang da diết
Sắp xa trường tha thiết những mùa thi
Bạn bè ơi ! Ai nhắn gửi câu gì ?
Dòng lưu bút bỗng tràn đầy lệ thắm!
 
Bao tháng năm, bên mái trường sâu đậm
Bao vui buồn luôn thấm đậm yêu thương
Thời tuổi mộng vấn vương miền hạ nhớ
Đến bây giờ như muốn vỡ trong tim...
 
Nhìn hàng cây, khoảng sân vắng im lìm
Như khắc mãi trong tim màu nhung nhớ
Ngoài sân kia ai đã từng mắc cỡ
Khi vô tình ánh mắt ngỡ tìm nhau !
 
Giờ sân kia là vệt nắng không màu
Thôi chào nhé để ngày sau tìm lại !
Ở cuộc đời biết đâu là mãi mãi ?
Hợp rồi tan... xa ngái tuổi học trò...!

 

Nguyễn Thành Chung - MS2
30-6-21