Danh sách sơ thảo, đang cần sự góp sức bổ khuyết, xin đọc lời thưa cuối trang.
(Nếu tên có màu nâu lợt, đưa mouse trên sẽ hiện ra một hình khác)
 
 
-----
-----
 
Bình Dương
Viet Nam
 
 
Binh Dương
Viet Nam
 
 
----
----
 
Binh Duong
Viet Nam
 
Sydney
Australia
 
----
---
-
 
 San Jose
CA, USA
 
Florida
USA
 
Nguyễn Đức Dũng
 
 
 
 
 
Saigon
Việt Nam
 
2014
 
-----
-----
 
-----
-----
 
-----
-----
 
-----
-----
 
-----
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam
Nguyễn Thị Hạnh
 
-----
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam 
 
Lái Thiêu
Việt Nam
 
-----
Việt Nam
 
-----
Việt Nam
 
-----
Việt Nam 
 
-----
Viet Nam
 
 
-----
Việt Nam
 
-----
Australia
 
-----
Viet Nam
 
 
-----
Việt Nam
 
San Jose
CA, USA
 
-----
Việt Nam
 
Bình Dương
Việt Nam 
 
-----
Việt Nam
 
-----
Việt Nam
 
 
 
-----
-----
 
Biên Hòa
Việt Nam  
 
Florida
USA
 
-----
Việt Nam
 
 
 
 
 
-----
-----
 
Saigon
Việt Nam
 
Lê Minh Chánh
-----
Trương Vĩ Dũng 
USA
Nguyễn Thị Hường
-----
Lê Trung Quân
USA
Đoàn Thu Thanh
-----
Châu Hùng Việt
-----
Lưu Văn Việt
-----
   
 
Đổ Văn Cảnh Nguyễn Thị HạnhNguyễn Thị NămLê Cương QuyếtNguyễn Thị TrúngHà Công Tuấn
Thử hồi phục một số hình kèm tên phía dưới, chúng tôi đang tìm nhân lực thiện nguyện thực hiện. Đưa "mouse" vô khung, hình sẽ ngưng chạy.
 
Danh sách Lớp Mục Súc 1, Khoá III lập bởi chị Nguyễn Thị Năm, anh Nguyễn Thành Công, chị Phan Mỹ Châu và Bùi Thị Bạch Tuyết.
Cập nhật 3-11-2016
 
Trong giai đoạn kêu gọi, các danh sách sơ thảo được quý anh chị giúp ghi lại theo trí nhớ, nhớ đâu ghi đấy, sẽ dần bổ khuyết, sắp xếp theo mẫu tự. Một số hình ảnh tìm được hoặc do bạn bè gởi đến, dù không được rõ, đẹp nhưng tạm thời đăng, chúng tôi sẽ thay thế khi tìm được hình khác. Mong các bạn tiếp sức, gởi hình ưng ý nhất của chính mình, hay của bạn bè, nếu có.
 
Nếu hình "Đèn Cầy" được dùng chỉ tạm thời trong khi chờ được bổ khuyết. 
 
Rất mong được quý bạn báo cho biết sự sai sót, giúp sức bổ khuyết danh sách, hình ảnh. Nếu được phép đăng, xin gởi cho số điện thoại, địa chỉ email…
 
Danh sách sẽ được đăng trên Đặc San, hy vọng sẽ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, kịp lúc phát hành vào tháng 8, 2017.
 
Các danh sách sẽ được giữ lâu dài trên Trang Nhà, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mỗi khi nhận tin tức mới nhất.
 
Thành thật cám ơn sự giúp sức của quý bạn. 
 
Email của Hội và Trang Nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Lưu ý: Muốn hình ngưng chạy hãy đưa mouse đặt trên hình