Tăng Diệu Ái
----
Nguyễn Thị Dung
----
Nguyễn Anh Dũng
----
Vương Thị Đẹp
----
Dương Ngọc Điệp
----
Nguyễn Văn Hiền
----
Trần Thị Thụy Hương
----
Nguyễn Thị Xuân Khôi
----
Phạm Văn Khương
----
Nguyễn Long Lời
----
Đỗ Văn Mãnh
----
Nguyễn Văn Minh
----
Lê Kim Phụng
----
Đoàn Thuận Sơn
----
Thái Thị Ngọc Sương
----
Lê Kim Thành
----
Lê Quang Thông
----
Khấu Hoàng Tiến
----
 
1. Dương Ngọc Điệp 2. Nguyễn Long Lời  3. Lê Kim Phụng 4. Nguyễn Anh Dũng  5. Nguyễn Văn Hiền - 6. Đỗ Văn Mãnh  7. Vương Thị Đẹp - 8. Lê Kim Thành 9.Trần Thị Thùy Hương  10. Thái Thị Ngọc Sương  11. Nguyễn Thị Mai Khôi  12. Nguyễn Thị Dung
 
1. (không biết tên) 2. Nguyễn Văn Minh  3. (không biết tên) 4. (không biết tên) 5. (không biết tên) 6. (không biết tên) 7. Lê Quang Thông 8. Nguyễn Thị Dung 9. (không biết tên) 10. (không biết tên) 11. (không biết tên) 12. Trần Thị Thụy Hương 13. (không biết tên) 14. Đoàn Thuận Sơn 15. Tăng Diệu Ái 16. Lê Kim Phụng 17. (không biết tên) 18. (không biết tên) 19. (không biết tên) 20. (không biết tên) 21. Phạm Văn Khương 22. Nguyễn Văn Hiền 23. (không biết tên) 24. Đỗ Văn Mãnh  25. Vương Thị Đẹp 26. Nguyễn Anh Dũng 27. (không biết tên) 28. Thái Thị Ngọc Sương
 
Danh sách và hình ảnh được anh Nguyễn Bá Hùng, CVCĐ Ngư Nghiệp 74-75 gởi đến. 

Danh sách hiện nhiều thiếu sót, hình ảnh chỉ được vài tấm, mong các bạn giúp bổ khuyết. Tạm đăng theo dạng bảng liệt kê. Khi tìm được thêm hình chúng tôi sẽ cập nhật theo dạng khung như các danh dách khác.