Tường trình về buổi họp ngày 2-07-2011

Kính thưa Quý Thầy Cô và các anh chị thân mến,

Một buổi họp được triệu tập tại địa điểm tổ chức Đại Hội,  612 Spring Miller Ct., Arlington, Texas, vào lúc  ̉6:30 chiều ngày 02 tháng 7 năm 2011. Buổi họp được sự tham dự của Quý Thầy Cô và các anh chị cựu học viên NLS Bình Dương

Quý Thầy:Huỳnh-Kim-Ngọc, Nguyễn-Thượng-Hạng, Vương-Thế-Đức, Đặng-Tấn-Lung,   Huỳnh-Văn-Công, Ngô-Hửu-Giao.

Quý Cô:  Bạch-Thị-Vàng, Huỳnh-Thị-Hương, Nguyễn Thị -Thu, Trần-Thị-Nữ, Trần Thị-Ngọc.

Cựu học viên:Nguyễn-Thị-Lang, Chung-Thanh-Tú, Đặng-Hữu-Lợi, Trần-Văn-Hai, Nguyễn-Thị -Bạch-Yến, Trần-Thị-Hường, Trương-Thị-Thu-Tịnh, Lưu-Xẻn, Phạm-Văn-Nghĩa, Trần-Ngọc-Phú, Huỳnh-Chấn-Hưng, Nguyễn-Văn-Có, Lê-Kỳ-Hiệp, Lê-Minh-Mẫn, Nguyễn-Thị-Hồng, Nguyễn-Thị-Phụng, Nguyễn-Ngọc-Nhân, Phan-Mỹ-Châu và Nguyễn-Quang-Huy.

Anh Trần Văn Hai, chủ tọa buổi họp, đã đại diện Ban Tổ Chức Đại Hội chào mừng và cám ơn Quý Thầy Cô cùng các anh chị cựu học viên NLS Bình-Dương từ các nơi đến tham dự Đại Hội. Chương trình của buổi họp được, anh Hai nêu ra như sau:

A- THÀNH LẬP HỘI VÀ BẦU BAN ĐIỀU HÀNH HỘI

B- VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA TRANG NHÀ "nlsbinhduong.com"

Biển bản được chúng tôi, thư ký buổi họp ghi chi tiết. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một bản thông báo, biên bản được tóm lược những điều chính đạt được trong buổi họp như sau:

A- THÀNH LẬP HỘI VÀ BẦU BAN ĐIỀU HÀNH HỘI

Quý Thầy Cô và các anh chị cựu học viên tham dự Đại Hội cám ơn Ban Tổ Chức Đại Hội đã tạo nên buổi tao ngộ đặc biệt nầy sau gần 40 năm rời trường. Dù hiện nay ngôi trường cũ không còn nữa, vả chăng chỉ còn lại dư vang, tình tự và keo sơn được gieo mầm từ những năm tháng cũ vẫn còn sống mãnh liệt trong ta, những người có cùng chung quá khứ. Khởi đi từ niềm khao khát muốn gặp lại, tìm nhau, chúng ta cùng đến tham dự Đại Hội hôm nay.

Nhiều ý kiến nêu lên nhu cầu cần thiết cho sự thành hình Hội và bầu Ban Điều Hành để sinh hoạt trong những ngày tới. Với đại đa số đồng ý:

1. Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại được thành lập

2. Thành phần của Ban Điều Hành Hội:

Với thể thức đơn danh, đề cử, và dơ tay bầu, Ban Điều Hành được bầu gồm:

                        - Hội Trưởng:                                     Anh LƯU-XẺN

                        - Hội Phó Đặc Trách Nội Vụ:             Anh PHẠM-VĂN-NGHĨA

                        - Hội Phó Đặc Trách Ngoại Vụ:         Anh NGUYỄN-VĂN-CÓ

                        - Tổng Thư Ký:                                  Chị  TRẦN-THỊ-HƯỜNG

                        -Thủ Quỹ:                                          Chị  NGUYỄN-THỊ-LANG

                        -Ban Thông Tin Liên Lạc:                  Chị  CHUNG-THANH-TÚ

                        -Ban Văn Nghệ:                                 Anh TRẦN-NGỌC-PHÚ

                        -Ban Kỹ Thuật:                Anh PHẠM-VĂN- NGHĨA   &  Anh NGUYỄN-VĂN-CÓ

                        -Ban Cố Vấn: Thầy Ngọc, Thầy Hạng, Thầy Đức, Thầy Lung, Thầy Công, Thầy Giao, Cô Thu, Cô Vàng, Cô Nữ, Cô Ngọc. (được mời)

Về nhân sự của các ban được đề nghị ít nhất là hai người để hỗ trợ cho nhau.

            3. Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành:Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành được đa số đề nghị    là 4 năm. Tuy nhiên, Ban Điều Hành đầu tiên xin nhận nhiệm vụ trong 2 năm.

            Được tập thể đồng ý, do đó, đến 2013 chúng ta sẽ bầu một BĐH mới.

B- VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA TRANG NHÀ "nlsbinhduong.com"

Hầu hết ai cũng công nhận vai trò hệ trọng của Trang Nhà "nlsbinhduong.com" trong những tháng  năm qua, và sinh hoạt của Hội trong những ngày tới.  Nó là nhịp cầu kết nối chúng ta và đã góp phần không nhỏ trong việc tổ chức Đại Hội kỳ I. 

Qua tâm tình, chị Chung Thanh Tú cho biết Trang Nhà khởi nguyên do sự không ngừng khuyến khích của Thầy Đặng Tấn Lung, sự đóng góp tài chánh của Quý Thầy Cô, cùng sự hợp tác tích cực của những người bạn như: chị Lê Thị Thu Hà, chị Nguyễn Thị Năm... Bao lâu nay và những ngày tới chị làm việc trên tinh thần vì tập thể và Trang Nhà nlsbinhduong.com là của tập thể NLS Bình Dương hơn là của riêng bất cứ một ai. Chị cũng đã nêu những điều khích lệ cùng sự khó khăn của chị trong việc chăm sóc trang nhà ở những năm tháng vừa qua.

Tất cả đã hoan nghinh tinh thần  xem Trang Nhà "nlsbinhduong.com" là tiếng nói của tập thể Áo Nâu NLS Bình Dương của chị Tú. Và chị đồng ý, với sự hình thành của Hội, nay Trang Nhà là tiếng nói chánh thức và trực thuộc Hội. Trong vai trò Trưởng Ban Thông Tin, Liên Lạc, và Hội Trưởng, chị Tú và anh Xẻn kêu gọi sự hợp tác, hỗ trợ tích cực hơn của tập thể và yêu cầu Thầy Đức trợ giúp về kỹ thuật. 

Buổi họp được được tuyên bố kết thúc bằng sự đúc kết sơ lược của anh Trần Văn Hai với lời cám ơn cho sự tích cực đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và các anh chị tham dự buổi họp. 

Trân trọng tường trình,

Nguyễn Thị Phụng & Nguyễn Thị Lang

Thư Ký Buổi Họp

Ghi Chú: Bản thông báo nầy được rút gọn từ biên bản chi tiết.  Xem biên bản chi tiết.