alt

 
5. Ngày 16 tháng 1, 2014

Kính thưa Thầy Cô và các Bạn đồng khoá.

Tôi tên Trần Tú Trân khoá 70-72 ban Canh Nông 1 trường NLS Bình Dương.

Qua trang web tìm được và hiểu Thầy Cô các Bạn hiên đang sinh ống tại nước ngoài lòng bồi hồi đầy cảm xúc muốn liên hệ lại Thầy,Cô và các Bạn.

Nhân dịp năm mới GIÁP NGỌ 2014 Kính chúc Thầy Cô và các Bạn được nhiều sức khoẻ An Khang Thinh Vượng.

Thư cho Trân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Số phone tại Việt Nam! 00-84-903680504

Trần Tú Trân 

4. Ngày 15 tháng 11, 2013

Tôi là Nguyễn hữu Tín,  Bình Dương muốn tìm bạn LÂM MINH CHÂU Học khóa 1 NLS Bình Dương, vợ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, là em của Thiếu Úy NGUYỄN THANH QUAN đơn vị Phi Đoàn 110 Quan Sát ở Đà nẳng, tự sát trưa ngày 30 tháng 4/1975 tại nhà đối diện trường Tiểu Học Nữ Châu Thành Bình Dương. Ai biết tin xin liên lạc NGUYỄN HỮU TÍN ngụ tai San Diego California, USA, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Phone nhà: (619) 472 5878,  Cell: (619) 559 6424. Hình như gia đình Lâm Minh Châu ngụ tại Marseille PHÁP.

Chân thành cám ơn.
 
Thông tin trên được trích từ Mục: Liên Lạc của blog: my.opera.com/73knnSPKT của khóa 8 NLS Mạc Đỉnh Chi (sau này là liên khóa 73knn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật)
 
Mong các bạn NLS Bình Dương giúp đỡ thông tin cho người tìm kiếm trên.
 
Thân ái,
Thái Minh Dưỡng admin Blog my.opera.com/73knnSPKT
 
3. Ngày 6 tháng 9, 2013

Thư a cá c Anh Chị  cự u HS NLS Bì nh Dươ  ng,

 i muố n tì m thô ng tin ngườ  i bạ n họ c cũ  n Vươ  ng Thà nh Trung khi chú ng tô i cù ng theo họ c ở  Đạ  i Họ c Nô ng Nghiệ p Cầ n Thơ  trướ  c 1975. Anh Vươ ng Thà nh Trung nguyê n là  họ c sinh trườ  ng NLS Bì nh Dươ  ng.

Sau mộ t thờ i gian khá  u khô ng liê n lạ c, gầ n đâ  y tô i đượ   c biế t anh Trung ra sinh số ng ở  nướ  c ngoà i như ng tô i khô ng có  thô ng tin.

Vậ y nhờ  c anh chị  giú p cho tô i biế t thô ng tin củ a anh Trung. Tô i r ất cá m ơ n.

Vươ  ng Đì  nh Trí 

Columbia, Missouri

Phone: 573-529-3095

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Ngày 23 tháng 2 , 2013

Nhờ sự giúp đỡ của Đậu, San José, tôi đã liên-lạc với anh Dương văn Lộc, NLSBD 69-72, hiện đang ở Queenland, Úc châu.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lộc nhắn tin là muốn được liên-lạc với bạn bè cũ ở Bình-dương, xin cứ gởi email về địa chỉ trên.
Chân thành cảm ơn Đậu và cả Lưu Xẻn, nhờ có buổi họp mặt ở San José mình mới tìm ra người bạn thất lạc mấy chục năm.
Hi vọng Lộc và Yến (bà xả Lộc) cố gắng sắp xếp bay qua thăm bạn bè bên Mỹ và dự Đại hội vào tháng 7/2013.
Thân ái,
Long Canh-nông 72.
02/23/2013

 

1. Ngày 24 tháng 9 , 2012

Muốn biết tin tức bạn Nguyễn Thanh Hùng MS2 (1972-1975).
Nhà ở SG,đi học trọ nhà Dì 2 (Chợ Búng). Có thể đã vượt biên và ở Australia.

Nếu biết tin xin liên lạc: Phòng Dương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

 

Ghi Chú:

Nhiều thư gởi đến không có dấu, chúng tôi có thể gõ sai dấu. Tin cho chúng tôi biết để chỉnh lại.

Lời nhắn tin sẽ được giữ cho đến khi có kết quả hay có sự yêu cầu xóa đi. Tuy nhiên, khi liên lạc được với người mong muốn tìm, xin hãy thông báo cho chúng tôi để xóa đi. Cám ơn.