Tổng kết Thu, Chi Đại Hội V

 

THU Số tiền CHI Số tiền
Chi phí tham dự ĐH & ủng hộ (1)      $7,284.00 Thực phẩm, nước, chén, dĩa... $2,229.58
    Mướn lều, ghế, toilet $1,375.50
    Chi phí hotel (2) $   960.50
    Chụp hình, quay phim $   950.00
    Ban nhạc   $   500.00
    Giấy phép tổ chức             $     35.00
    Quà tặng DVD Hoài Niệm $    600.00
       
Tổng cộng:  $7,284.00   $6,650.58
       
Tồn Quỹ sau Đại Hội V   $   633.42  
Tồn Quỹ từ Đại Hội IV        $4,879.87 +$50.00 Euro (3)  
       
       
Tổng Cộng Tồn Quỹ   $5,513.29 + $50.00 Euro  

 

Thủ Quỹ Đại Hội: Chị Nguyễn Thị Phụng

 

Ghi Chú:

(1) Chi phí tham dự Đại Hội và ủng hộ: Chi phí dự trù tổ chức cho thầy trò ta được dự trù là $50/người. Riêng với khách $35/người. Khách mời không tính. Ngoài đóng chi phí tham dự, một số Thầy Cô, quý anh chị đã ủng hộ thêm (xin xem chi tiết "Danh Sách Tham Dự Đại Hội V").

(2) Dù chọn ngủ bụi tại vị trí tổ chức Đại Hội, nhưng Ban Tổ Chức mướn 2 phòng ngủ (4 ngày từ 21/8/19 đến 24/8/19) để các anh phụ giúp làm công tác chuẩn bị Đại Hội có nơi tắm rửa, vệ sinh.  

(3) Quỹ từ Đại Hội IV:               $6.538.41 + $50.00 tiền Euro

                                    Chi  $1,230.90 (chi phí trang nhà 2 năm)

                                    Chi  $127.64 (cước phí gửi Đặc San và Áo Nâu)

 

   Tồn quỹ từ Đại Hội IV:         $4,879.87 + $50.00 tiền Euro

 

 

*Cập nhật ngày 12/09/19