Nhận được tin buồn
 
Cô Nguyễn Thị Xuân Nga
Hiền Thê của Thầy Tạ Ngọc Sương
Cựu Giáo Sư Lý Hóa Trường TH NLS Bình Dương
 
Tạ thế lúc 10 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2015
Hưởng Thọ 67 tuổi
 
Nhập quan lúc 18 giờ cùng ngày
Động quan lúc 6 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2015
Hỏa táng tại Nghĩa Trang Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Sài Gòn
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương
Xin chân thành phân ưu đến Thầy Tạ Ngọc Sương cùng gia quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Cô an bình ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đ/C: 209/46 đường Tôn Thất Thuyết, P3, Q.4 Tp HCM
ĐT:0934081366
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.