alt
 
CẢM  TẠ

Gia đình NLS Bình Dương và Tang Quyến thành kính cảm tạ:

* Thầy và trò trường NLS Bình Dương trong nước và hải ngoại
* Thầy và trò trường Đại học mở Bán công TP HCM lớp Pháp
* Thầy và trò trường Đại học Tổng hợp TP HCM lớp Pháp
* Các bạn bè thân hữu khắp nơi
Đã đến viếng, đặt vòng hoa, gửi điện, chia buồn, phúng điếu và tiễn đưa linh cữu

Thầy  TRẦN NHỰT TÂN
mất ngày 11/7/2014 hưởng thọ 79 tuổi

 
Trong lúc đám tang bối rối có điều gì sơ suất xin vui lòng lượng thứ.
 
Ban tang lễ và gia đình.