alt
 
Nhận được tin
 
Bạn Vũ Kính
Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương, Khoá 8, Khóa 1 Lâm Nghiệp
Đã tạ thế lúc 23 giờ 10 ngày 8 tháng 6 năm 2014
Hưởng Dương 55 tuổi
Hiện quàn tại nhà số 460B/40 CMT8  P13 Q10
Liệm lúc 11 giờ ngày 9/6/2014
Động quan lúc 11 giờ ngày 11/6/2014
Hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Bạn Kính sớm về Miền Cực Lạc