alt

Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Chính
Nhạc Mẫu-Thân Mẫu của hai em Nguyễn Văn Có (CT K3) - Lê Thị Bình Minh (MS K6)
Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Vừa tạ thế ngày 30-05-2012  tại Thủ Dầu Một, Sông Bé, Việt Nam
Hưởng thọ 93 tuổi
 
Chúng tôi, các Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
thành thật chia buồn cùng gia đình hai em và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
 
Thầy Huỳnh Kim Ngọc, Thầy Nguyễn Thượng Hạng, Thầy Huỳnh Văn Công,
Thầy Vương Thế Đức, Thầy Nguyễn Hữu Giao, Thầy Cô Đặng Tấn Lung - Huỳnh Thị Hương, Cô Bạch Thị Vàng, Cô Trần Thị Nữ, Cô Nguyễn Thị Thu
Cô Trần Thị Ngọc, Cô Trịnh Thị Kiêm Loan.
 
Đồng Thành Kính Phân Ưu