Nhận được tin buồn
Bạn Nguyễn Quan Huy
 
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương-K5 Ban Mục Súc
Qua đời ngày thứ Sáu 11 tháng 9 năm 2020
Tại Austin, Texas
Hưởng thọ 64 tuổi.
 
Xin gửi lời chân thành chia buồn đến chị Loan cùng gia đình.
Nguyện cầu hương linh của bạn Nguyễn Quan Huy được siêu thoát về cõi vĩnh hằng
 
 
Lư Thanh Sơn & Lê Thị Nguyệt Minh
Sơn Ngọc Thái
 
Đồng kính phân ưu