THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
 
Hay tin
 
Cụ Bà  HỒ  THỊ  VI
 
Hiền Mẫu của Chị Nguyễn Thị Năm, Chị Nguyễn Thị Phụng,
Nhạc Mẫu của Phạm Văn Nghĩa
Cựu học viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Vừa thất lộc ngày 12.07.2020
tại Westminster, California, Hoa Kỳ
 
            Chúng tôi, toàn thể anh em trong gia đình Nông Nghiệp Úc Châu
xin thành thật chia buồn cùng
Gia đình Chị Năm, Chị Phụng & Anh Nghĩa và quý tang quyến.
               Cũng xin nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
                            
GIA ĐÌNH NÔNG NGHIÊP ÚC CHÂU ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU