alt
 
LỜI CẢM TẠ
 
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương Hải Ngoại, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc BD HN,
Quý Thầy Cô, anh chị em, bè bạn trường NLS BD đã gọi, đăng lời phân ưu trước sự vĩnh viễn ra đi của: 
 
Bà Lê Thị Loan vào ngày 22 tháng 04 năm 2019
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất, kính xin được lượng thứ
 
Thay mặt gia đình,
Chồng và Các Con