Nhận được tin buồn
 
Bà Trần Mỹ Thành
Pháp Danh Tâm Duyên
Em gái của chị Phan Mỹ Châu MS-K3
 
Vãng sanh ngày 28-12-2017
Hưởng  thọ 63 tuổi
 
Chương Trình Lễ Tang
 
Lễ Nhập Quan 30-12-2017
Linh Cữu được quàn tại tư gia
Lễ Động Quan 10:00 sáng 31-12-2017 sau đó hỏa táng tại
Hoa Viên Nghĩa Trang Bến Cát, Bình Dương 
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến
Chị Phan Mỹ Châu cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Chị Trần Mỹ Thành sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU