Danh Sách Tham Dự
Đại Hội NLSBD HN Kỳ IV
 
Tên
Khóa
Email
Điện Thoại
Số
Người
Đến Từ
Chi phí
$50/each
Ủng Hộ
(US$)
Cỡ áo thun
QUÝ THẦY CÔ
 
 
 
 
 
 
 
Thầy Cô Vương Thế Đức
GS CN & Việt Văn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
905-849-5529
2
Canada
Ủng hộ $100
Chi phí $100
M&S
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
206-370-2188
2
Washington, USA
Chi phí: $100
L&M
Cô Bạch Thị Vàng
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
808-780-6695
1
Hawaii
Ủng hộ $50
Chi phí:$50
M
Cô Trần Thị Nữ
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1
Australia
Ủng hộ $50
Chi phí:$50
S
Cô Trịnh Thị Kiêm Loan
GS Anh Văn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1
Arkansas
Ủng hộ 10.00
Chi phí: 50.00
M
Thầy Cô Đặng Tấn Lung & Huỳnh Thị Hương
GS TL
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-885-0667
2
San Jose,
California
Chi phí: $100
L&M
Thầy Quách Đại Thanh
GS TLH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
520-812-1458
1
Arizona
Chi Phí $50
M
Thầy Cô Nguyễn Thị Thu GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   2 San Jose

Ủng hộ $100

Chi Phi:$100

S?
Thầy Cô Nguyễn Hữu Giao GS     2 San Jose, CA

Ủng hộ$100

Chi Phí:$100

M&S
Thầy Cô Huỳnh Văn Công GSCT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   2 Australia

Ủng Hộ Đặc San

Chi Phí: $100

M&M
Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới KS/KS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 951-375-9542 2 California

Ủng hộ cho ĐS

Chi Phí

M&M
Cô Nguyễn Thị Kim Chi GSCT   0918423069 1 Việt Nam

Ủng hộ$100

Chi Phí $50

M
Thầy Cô Trần Hào
GS TLH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

703-732-5069

2
VA, USA 
Ủng hộ $100
Chi Phí $100
M & S
Thầy Cô Nguyễn Sum
GS TLH
 
 
2
California
Ủng hộ
Chi Phí $100
M & M
Cô Phú Ngọc Quang
GS
 
714-537-8260
1 California
Ủng hộ $50
Chi Phí $50
M
 
 
SỐ THẦY CÔ THAM DỰ:
 

24

 
$1,760.00
 
THÂN HỮU
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Đức Huy
TL74/Bảo Lộc
 
 
2
California
Chi phí $100

M&S

 
Nguyễn Lộc Thọ & Dương Thị Hà
GS/KS Nông Nghiệp
 
714-633-9442
2
California
Chi phí $100
M&S
Nguyễn Khang
MS75/Bảo Lộc
 
 
0
California
Ủng hộ
Chi Phí
 
Lê Văn Nho,Tuấn,
An, Phúc
NLSKontum
 
 
4

Việt Nam

Chi Phí$100

 

Nguyễn Thị Cúc
Bạn của Thủy
 
 
1
San Jose
Chi Phí $35
L
Nguyễn Thị Dung
NLS-LA
 
 
1
San Jose

Chi Phí $35

M
Trần Hữu Vinh
Bạn Thầy Công & Thầy Hạng
 
 
1
 
Chi Phí $50

M

Nguyễn Văn Duy
NLS-Lạc Hồng
 
 
1
 
Chi Phí $35

M

Nguyễn Thị Ái
NLS-Lạc Hồng
 
 
1
 
Chi Phí $35
M
Nguyễn Thị Thu Thủy
 
 
 
1
San Jose
Quà Tặng cho cả ĐH
Chi Phí $35
M
Nguyễn Văn Vần
NLS Daklak
 
561-267-7761
1
Florida
Ủng hộ $30
Chi Phí$35
M
Nguyễn Văn Cường
NLS Daklak
 
 
1
Florida
Chi Phí $35
M
Võ Thị Bích Phượng NLS-AG  
 
1
Viet Nam
Ủng hộ
Chi Phí $35
M
Nguyễn Thị Mộng Trinh Con Thầy Linh  
 
1
Viet Nam
Chi Phí $30
M
A/C Phạm Đình Bàng & Nguyễn Nguyên Lữ NLS-Daklak  
425-657-0577
2 Viet Nam
Ủng hộ
Chi Phí $70
L & M
Lưu Tấn Phước Bạn Thầy Hạng  
 
2  
Ủng hộ $50
Chi Phí $50
L&M
Dương Văn Khôi Bạn Thầy Hạng  
 
1  
Ủng hộ $10
Chi Phí $50
M
Nguyễn Văn Minh và Đỗ Công Hoan,Đỗ Văn Xuân,Lý Thái Khôi Bạn Thầy QĐT      4  
Ủng hộ
Chi Phí $140
 
Anh Chị Lê Văn Anh & Trần Hạnh Ngộ Bạn Thầy Cô  
 
0  
Ủng hộ
Chi Phí
 
 Dương Kim
Thạnh và Hai Con
NLS K6  
 
3  
Ủng hộ
Chi Phí $105
 
Quách Như Quan Bạn Thầy Công  
 
1 Australia
Ủng hộ $50
Chi Phí $50
L
Lưu Thế Khanh NLS Bến Lức     1  

ủng hộ

Chi Phí $40

 
 
 
 
 

32

 
$1,305.00
 
CỰU HỌC VIÊN
 
 
 
 
 
 
 
Trần Văn Hai
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
615-397-8448
1
Tennessee, USA
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
M
Nguyễn Văn Có &
Lê Thị Bình Minh
CT K3
MS K7
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-717-4649
2
California, USA
Tổ chức,
Thực phẩm TĐH
Quà Tặng
$100.00
M&S
Lưu Xẻn
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
817-343-4528
1
Texas, USA
$50.00
Ủng hộ $500.00
L
Trần Ngọc Phú & Dâu NLS
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
214-218-6010
0
Texas, USA
Tổ chức &
và CP ĐH
Ủng hộ 
 
Phạm Văn Nghĩa &
Nguyễn Thị Phụng
CT K2
MS K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-422-8269
714-422-8270
2
California, USA
Tổ chức, Banner & quà tặng, thực phẩm tiền đại hội
CPĐH
$100.00
S&S
Nguyễn Ngọc Nhân
MS K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-309-2091
1
California, USA
$50
S
Đặng Hữu Lợi & Dâu NLS
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
651-774-2999
2
Minnesota, USA
Chi phí$100
M&M
Trần Đình Thảo
CT K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
801-898-2652
1
Utah, USA
Ủng hộ $50
Chi phí $50
L
Lê Thị Thu Hà
   MS K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-623-3674
1
San Jose, California
Ủng hộ
Chi phí $50
 
Nguyễn Thành Công & Nguyễn Thị Năm
MS K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-930-5903
1
San Jose, CA
Ủng hộ $ 50
Chi phí: $50
M&M
Bùi Thị Bạch Tuyết
MS K3
 
727-505-8897
0
Tampa,
Florida
Ủng hộ
Chi phí
 
Trần Thị Hường &
Rễ NLS
CN K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
281-216-6494
2
Houston, Texas
Ủng hộ $50
Chi phí$100
M&S
Anh chị Đoàn Văn Quýt
CN1- K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2
TX 
Chi phí $100
M&S
Anh chị Nguyễn Tấn Thành
MS-K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

714-310 6057 

 0

Westminster,CA
Ủng hộ $100
Chi phí $100
L&S
Anh Chị Cát & Phan Thị Thuyết
CN-K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
626-2420327
2
CA
Ủng hộ thực phẩm tiền Đại Hội
Chi phí $100
M&M
Lê Thị Sinh
CN-K1
 
 
Florida
Chi phí $50
M
 Nguyễn Thị Bảy
CN1-K2
 
714-639-3638 
1
 Anaheim, CA
Ủng hộ thực phẩm tiền Đại Hội
Chi phí $50
M
Nguyễn Thị Bạch Yến   
MS-K1
 
714-476-2829 
1
Anaheim, California
Chi phí $50
L
Nguyễn Thạc Thăng CT-K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-902-4630 1 Santa Ana, California Ủng hộ $50 Chi phí $50 S
Lê Văn Năm &
Dâu NLS
CT-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 423-838-4880 0 Tennessee, USA
Ủng hộ $500
S&M
Nguyễn Quan Huy
MS-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 512-825-2937 1 Texas, USA
Ủng hộ $50
Chi phí $50
L
Lê Nguyên Lễ &
Dâu NLS
MS-K2   303-638-2377 2 Denver, Colorado
Ủng hộ $100
Chi phí $100
L&S
Nguyễn Bá Hùng MS-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 206-679-8154 1 Washington
Chi phí $50
L
Đặng Đình Thông & Dâu NLS Bích Vân

Kiểm Sự Ngư Nghiệp

  714-501-2691 2 California
Chi phí $100
L & L
Lê Kỳ Hiệp CT-K4   626-512-7976 1 California Ủng hộ
Chi phí $36
M
Nguyễn Thanh Dũng CT-K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-625-5228 0 Fountain Valley, CA
Ủng hộ
Chi phí
 
Soleh CT-K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 469-925-9981 1 Texas
Ủng hộ $40
Chi phí $50
M
Trần Nhật Duật MS-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 805-396-4793 1 California
Ủng hộ
Chi phí $50
M
Nguyễn Văn Nghĩa MS-K2   714-292-0942 1 California
Ủng hộ
Chi phí $50
L
Võ Tấn Công MS2-K6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 626-465-6492 1 California
Ủng hộ $50
Chi phí $50
XL
Bùi Thị Ngọc Hương MS2-K6   0909 550 699 1 Lái Thiêu, BD, Việt Nam
Ủng hộ $100
Chi phí $50
L
Phạm Văn Thế MS-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 818-668-4879 1 Northridge, CA
Ủng hộ
Chi phí $50
M
Nguyễn Thanh Long CN1-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (805) 568-5160 0 California
Ủng hộ
Chi phí
 
Nguyễn Văn Đẹp CN2-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 84947231411 1 Việt Nam
Ủng hộ
Chi phí $50
M
Nguyễn Văn Hoa CN1-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0415 050 947 0 Úc Châu
Ủng hộ
Chi phí
M
Bùi Thị Diệp K6   0907250207 1 Việt Nam
Ủng hộ
Chi phí$50
M
Dương Thị Ngọc Dung K6   0650378529 0 Việt Nam
Ủng hộ
Chi phí
 
Bùi Thanh Vân CT-K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (619) 540-8627 1 San Diego-CA
Ủng hộ
Chi phí $50
L
Phạm Thanh Minh CN2-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918109713 0 Saigon-VN
Ủng hộ
Chi phí
 
Phan Tấn Lợi CT-K2   714 230 5577 1 California
Ủng hộ
Chi phí $50
L
Nguyễn Thị Phượng K6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +84979704758 1 Việt Nam
Ủng hộ Áo Nâu
Chi phí $50
M
Lại Ngọc Toàn & Dâu NLS CT-K1   619-319-0103 2 San Diego-CA
Ủng hộ Áo nâu
Chi phí $100
L&M
Nguyễn Thanh Phước CN-K2     0 San Jose
Ủng hộ $50
Chi phí
 
Nguyễn Văn Y CT-K5     1 San Diego
Ủng hộ $10
Chi phí $50
M
Trần Thanh CN-K2     0 San Jose
Ủng hộ
Chi phí
 
Vương Thị Ngọc Dung MS-K6   84(274)3755710 1 Viet Nam
Ủng hộ ĐS
Chi phí $50
 
Võ Thị Nguyệt Ánh CN-K5   0909795818 0 Viet Nam
Ủng hộ
Chi phí
 
Phạm Ngọc Các Cao Đẳng Nông Cơ     0 Pasadena
Ủng hộ
Chi phí
 
Phan Anh Tuấn Cao Đẳng Nông Cơ   714 725 1069 0 Westminster, CA
Ủng hộ
Chi phí
 
Phạm Thanh Trước & Rể NLSBL CN1-K5   720-247-7037 2 Virginia
Ủng hộ $100
Chi phí $100
M&S
Đoàn Thiện Tâm CT-K5  
+614122397998
1 Australia
Ủng hộ 150
Chi phí $50
XL
Lê Quang Nhiều MS2-K3  
714 837-2803
1  
Ủng hộ $20
Chi Phí $50
M

Nguyễn Văn Đậu

CN2-K4  
 
1  
Ủng hộ $100 và BEER
Chi phí $100
L
Phan Thị Mỹ Châu
CN-K3  
 
0   Ủng hộ $100  
Trịnh Xuân Đức & Tô Hen NLSBD-K4     2   Chi phí$100  
 
 
SỐ CỰU HỌC VIÊN THAM DỰ
 

51

 

              $4,706.00

 
 
 
TỔNG SỐ THAM DỰ
 

107

 

 

 
$7,771.00
 
 
 
Ghi Chú: 
 
1. Để tiện việc tổ chức mong các bạn ghi danh tham dự càng sớm càng tốt. địa theo email liên lạc và chi phiếu gởi về:
c/o Nguyễn Thị Phụng
10622 Westminster Blvd.,
Garden Grove, CA 92843 USA
Phone: (714) 422-8270
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2. Nếu ăn chay xin ghi chú để Ban Tổ Chức chuẩn bị.  
 
3. Đặc biệt một áo thun do quý Cựu Học Viên Khóa 1 biếu những vị tham dự Đại Hội. Khi ghi danh tham dự, xin cho biết cỡ áo của mình: S (nhỏ) M (vừa) L (lớn)
 
Khách Sạn
 
LITTLE SAIGON INN
14052 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92843
(714) 636-4890
 
Gần địa điểm họp mặt (góc đường Westminster và Brookhurst chỉ 5 phút lái xe), đi Phố Little Saigon (5 phút lái xe)
 
 
 
 
RAMADA PLAZA - Garden Grove/Anaheim South
10022 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844
(714) 534-1818 hoặc 844-398-4401
 
Cách địa điểm họp mặt chỉ 10 phút lái xe, đi Phố Little Saigon (15 phút lái xe)

 

 

Đón Rước
 
Ngày 23-8-2017:
- Cô Loan : Đến Phi tường JOHN WAYNE   DELTA AIRLINE  lúc 10:00 PM - Nghĩa Phụng đón
 
Ngày 24-8-2017:
- Cô Chi, Hương, Ánh, Diệp, Dung... Đến Phi tường JOHN WAYNE - Anh Chị Thuyết đón
- Bích Phượng: Đến từ Phi Trường LAX - Virgin America 12:00PM - (Anh Thông dịch vụ đưa đón)
 
Xin email hoặc gọi điện thoại cho biết trước để tiện việc sắp xếp: Ngày, giờ đến, phi trường nào, nơi nghỉ ngơi.
 
Mong gặp lại Thầy Cô và các Bạn.
 
Ban Tổ Chức