alt
Nhận được tin vui
 
 Anh Chị Nguyễn Văn Có (CT K3)
Lê Thị Bình Minh (CN K5)
San Diego, California
 
  Tổ chức Lễ Tân Hôn cho Thứ Nam
 
Nguyễn Tuấn Anh
sánh duyên cùng
Quách Tú Mỹ
 
Thứ Nữ của 
 
Ông Bà Quách Chí Hùng
San Diego, California
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2015
tại Villa Portofino Clubhouse
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương