alt
Nhận được tin vui
 
Bà Quả Phụ Cao Bạch
Nhũ danh Trương Thị Thu Tịnh
(CN K3)
Pennsylvania, USA
 
  sẽ làm Lễ Vu Quy cho Ái Nữ
 
Amy Bùi
sánh duyên cùng
James Shin
 
Quý Nam của 
 
Ông Bà Dong Chang Shin
Pennsylvania, USA
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014
tại Bartram's Garden
 
Thân Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương