alt
Vừa được tin vui
 
Anh Chị Võ Đình Cát
& Phan Thị Thuyết (CN K1)
 
vừa được thăng chức Ông Bà Ngoại
Thân chúc mừng hai bạn và
chúc cháu trai cưng
Ari Judah Son George
mau ăn chóng lớn.
 
Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà NLSBDHN