Kính chúc Thầy Cô, các bạn hữu và quý quyến một Năm Mới 2014 - Xuân Giáp Ngọ vạn sự May Mắn - An Khang -Thịnh Vượng.

Cúc Hồng Nguyễn