alt
 Nhận được tin vui
 
Anh Chị Nguyễn Hồng Sơn & Lê Minh Tâm (MS 68-71)
  làm lễ thành hôn cho Út Nam

Nguyễn Hồng Minh Triết
đẹp duyên cùng
Lê Thị Mỹ Xuân
 
Hôn lễ được cử hành vào lúc 10:00 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại tư gia, Việt Nam
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương