alt
 
Nhận được tin vui
 
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng
Cựu GS Trường NLSBD
Minnetonka, MN
 
sẽ làm Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam
 
Nguyễn Hòa Hiệp
sánh duyên cùng
Trần Thị Lê Minh
 
Trưởng Nữ của Ông Bà Trần Quang Vịnh
Westminster, CA
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 6 tháng 7 năm 2013
tại tư gia Minnesota, USA
Chúc mừng và chung vui cùng hai Họ
được dâu hiền và rể thảo
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương