alt
 
Ông Bà
Phạm Văn Nghĩa & Nguyễn Thị Phụng
(CT K2 & MS K2)
 
 Vui Mừng Báo Tin Lễ Tân Hôn cho Trưởng Nam
 
 Phạm Nguyễn Xuân Hồ Phong
 
đẹp duyên cùng
 
Phạm Thùy Hạnh
Trưởng Nữ của Ông Bà Phạm Ngọc Hiền
 
Hôn lễ sẽ được cử hành
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2013
tại tư gia
Westminster, California, USA