alt
 
Vừa được tin vui
 
Anh Chị Nguyễn Tấn Thành
(Mục Súc K2 69-72)
 
vừa được thăng chức Ông Bà Ngoại 
Thân chúc mừng hai bạn và
chúc cháu trai cưng mau ăn chóng lớn.
 
Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà NLSBDHN