alt
 
Vừa được tin vui
 
Anh Chị Trần Văn Hai
(Canh Nông K1 68-72)
 
vừa được thăng chức Ông Bà Ngoại 
Thân chúc mừng hai bạn và
chúc cháu gái cưng ăn nhanh chóng lớn.
 
Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà NLSBDHN