alt
Nhận được tin vui
 
Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Hôn của 
Thầy Cô Nguyễn Sum
 
  được cử hành vào ngày 15 tháng 07 năm 2012
tại Santa Ana, California
 
Mừng Thầy Cô đã đi được nửa đoạn đường,
Kính chúc Thầy Cô luôn vui tươi, hạnh phúc và khỏe mạnh để tiếp tục đi nốt đoạn đường 100 năm.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương