alt

Thân chúc Quý Đồng Nghiệp, Các Em Cựu Học Viên NLS Bình Dương và Gia Đình,

hưởng MÙA GIÁNG SINH 2011 tươi vui, an bình, đầy ơn phước,

Đón NĂM MỚI  2012 với mọi điều như ý, thịnh vượng, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe. 

Bạch Thị Vàng và Gia Đình
Nguyễn Thị Thu và Gia Đình 
Đặng Tấn Lung và Huỳnh Thị Hương
Vương Thế Đức và Gia Đình
Ngô Hữu Giao và Gia Đình