Nhận được tin vui
 
Anh Chị Phạm Văn Thế & Thái Mỹ Linh (MS K2)

vừa được thăng chức Ông Bà Nội

Thân chúc mừng hai bạn và
chúc cháu trai cưng
Phạm Thái (Ty)
mau ăn chóng lớn.

 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương