Xuân về - có ánh nắng vàng
Có nhành Mai sẽ có vàn lời ca
Cành Đào khoe sắc thướt tha
Hồng, Lan, Huệ cũng mượt mà xinh tươi
 
Theo Xuân có cả tiếng cười
Rộn vang của biết bao người gần xa

Thế là... Xuân lại về qua
Khắp phố xênh xang - Nhà nhà an vui.
Đón Xuân 2017
 
Trần Kim Chi
Xuân Đinh Dậu