Kính chúc quí Thầy Cô, Nhân Viên và cựu Học Viên NLSDB một năm mới an khang, thịnh vượng, và dồi dào sức khỏe.
 
Quách Đại Thanh và gia đình