Nhận được tin vui
 
 Anh Chị Trần Ngọc Phú
CT K2
Frisco, Texas - USA
 
  Tổ chức Lễ Tân Hôn cho Trưởng Nam
 
Phillip Trần
sánh duyên cùng
Vivian Hoàng
 
Trưởng Nữ của
Ông Bà Hoàng Mạnh Hùng
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016
tại Giáo Xứ Chúa Kitô Vua
Fortworth, Texas - USA
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương