Kính thưa Quý Thầy Cô,
Quý Anh Chị Cựu Học Viên NLS Bình Dương thân mến,
 
Chúng tôi mong muốn được nhiều Thầy Cô và bạn bè tham dự Đại Hội V, nhất là những vị đang ở quê nhà, nếu có sự yêu cầu, chúng tôi sẽ gởi thư mời. Hy vọng lá thư mời sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc xin nhập cảnh.
 
Xin gởi cho chúng tôi, qua địa chỉ email ở cuối thư, đôi điều về cá nhân:
 
1, Tên họ:
2, Ngày sanh:
3, Nơi sanh:
4, Địa chỉ hiện tại:
5, Nghề nghiệp hiên tại (nếu có): 
5, Cựu giáo chức, học viên của lớp, niên khóa (ban nếu có):
6, Điện thoại:
7, Email:
 
Thư Mời với dạng “pdf” sẽ được gởi qua email đợt đầu tiên vào ngày 15 tháng 2 năm 2019 cho những thư yêu cầu trước đây đến ngày 14-2-2019. Đợt kế tiếp sẽ gởi mỗi tuần khi nhận được thư yêu cầu. Thư mời sẽ được gởi mỗi cá nhân, hồ sơ xin nhập cảnh sẽ được cứu xét từng cá nhân một.
 
Xin gởi chúng tôi càng sớm càng tốt để kịp thời cho việc xin giấy nhập cảnh.
 
Nếu được, hãy xin giấy nhập cảnh ra vô Mỹ nhiều lần, “multiple entries,” hầu dễ dàng tham gia du lịch sau ngày Đại Hội vì có thể qua lại những quốc gia lận cận, Mễ, Canada. Tuy nhiên không thật cần thiết.  
 
Rất mong được đón tiếp nhiều Thầy Cô và bạn bè từ quê nhà sang tham dự.
 
Trân trọng,
Lưu Xẻn
T.M. BĐH
Emial liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.