alt
Tràn dòng sữa Mẹ yêu thương
Nắm cơm vắt vội giữa đường loạn ly
Nghĩa trang theo gót Mẹ đi
Khăn tang cô phụ xuân thì Mẹ đâu
Sờn vai miếng vá dãi dầu
Gánh con chạy giặc trên đầu pháo rơi
Chắt chiu từng hạt thóc phơi
Trầm mình mương ruộng áo tơi bạc màu
 
Trưa ru điệu hát ví dầu
Sắt son Mẹ vẫn giữ màu thủy chung
Qua cơn chinh chiến hãi hùng
Còn đôi mắt Mẹ sống cùng tử sinh
Mặt trời đón Mẹ lặng thinh
Má hồng rám nắng, tóc nghìn sợi phai
Con trăng nghe chợt hoài thai
Cô phòng đơn lẻ nhớ ai biên thùy
Gánh gồng khuya sớm Mẹ đi
Sương đêm lạnh buốt kể chi áo mòn
Thương chồng lòng những héo hon
Thương con nhịn hết miếng ngon riêng mình
Mẹ ơi chỉ một chữ Tình
Gót son Mẹ đã dặm nghìn sạn chai
 
 
Như  Thươ ng
(Thầ y Hồ Thàn h Huâ n Sư u Tầ m)