Mời tất cả cùng thưởng thức một tấu khúc khá nổi tiếng ở thế kỷ trước viết bởi Michel Legrand
 
Cùng bản nhạc được hòa tấu bởi Giovanni Marradi, nhà hòa nhạc tài danh được mến chuộng nhất hiện nay