Bấm tên ca sĩ kế bên bài hát để chuyển về nghe:

  • Anh Đã Quên Mùa Thu/Mùa Thu Không Trở Lại (Thúy-Hà-Tú)
  • Buồn Tàn Thu (Lệ Thủy) - (Thanh Lan)
  • Chiếc Lá Thu Phai (Quang Dũng-Mỹ Linh)
  • Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội (Hồng Nhung)
  • Dạ Khúc-Thu Phôi Pha-Mưa Rơi Mãi (Trần Thu Hà-Ngọc Anh)
  • Đâu Phải Bởi Mùa Thu (Mỹ Linh)
  • Giọt Mưa Thu (Khánh Hà)
  • Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay (Khánh Hà)
  • Hà Nội Mùa Thu Sớm (Mỹ Linh)
  • Hà Nội Ngày Tháng Cũ (Sĩ Phú)
  • Không Còn Mùa Thu (Hồng Nhung)
  • Lá Đổ Muôn Chiều (Mỹ Linh)
  • Mắt Thu (Sơn Ca)
  • Mấy Độ Thu Về (Lê Uyên)
  • Mùa Thu Cho Em (Lê Huỳnh) - (Trần Thu Hà) - (Ý Lan)
  • Mùa Thu Mây Ngàn (Tuấn Ngọc) - (Thanh Hà)
  • Mùa Thu Paris (Khánh Hà)
  • Mùa Thu Xa Em (Lệ Thu)
  • Ngàn Thu Áo Tím (Thanh Lan)
  • Nghìn Thu (Ý Lan)
  • Nhìn Những Mùa Thu Đi (Khánh Ly) - (Thu Hà) - (Ý Lan)
  • Nhớ Mùa Thu Hà Nội (Tuấn Ngọc)
  • Thu Cô Liêu (Lệ Thủy)
  • Thu (Mai Hương)
  • Thu Hát Cho Người (Bằng Kiều)-(Quang Dũng)
  • Thu Khóc Trên Ngàn (Diễm Chi)
  • Thu Quyến Rũ (Thanh Hà)-(Thanh Lan)-(Mỹ Linh)
  • Thu Trong Mắt Em (Thái Hiền)
  • Thu Vàng (Mỹ Lệ)
  • Tiếc Thu (Khánh Hà)
  • Tiếng Thu (The Dreamers) - (Mỹ Linh)
  • Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu (Trần Thu Hà)

  • Hoài Cảm (Sĩ Phú)