{youtubejw width="580" height="460"}n3BmGV2YIRA&vq=small{/youtubejw}

Bạn Dương Phòng mời các bạn thưởng thức bản nhạc Ngậm Ngùi do ca sĩ Lily Doiron trình bày