Mời tất cả cùng thưởng thức những tấu khúc trữ tình vượt thời gian được lòng trong phim khá nổi tiếng, "Sabrina."
Riêng tặng cho những ai hồn vẫn còn đẩm ướt, tim vẫn còn thổn thức cho những nốt nhạc nỉ non rót vào hồn như những tiếng sóng rì rào, mơn trớn vỗ bờ.