Mời tất cả thưởng thức một bản nhạc được ưa chuộng qua sự trình bày của Barbra Streisanddanh, ca hàng đầu nước Mỹ. 

 

Somewhere

Someday, somewhere
We'll find a new way of living
We'll find a way of forgiving
Somewhere...
There's a place for us
Somewhere a place for us
Peace and quiet and open air
Wait for us
Somewhere
There's a time for us
Someday there'll be a time for us
Time together with time to spare
Time to learn, time to care
Someday, somewhere
We'll find a new way of living
We'll find there's a way of forgiving
Somewhere... Somewhere... Somewhere...
There's a place for us
A time and a place for us
Hold my hand and we're half way there
Hold my hand and I'll take you there
Somehow...
Someday, somewhere...