Kính mời Thầy Cô và các bạn lắng nghe bản nhạc được trình bày bởi nhạc sĩ dương cầm Nobuyuki Tsujii, vừa khóc vừa đàn bản nhạc do mình sáng tác tại Carnegie Hall nhân tưởng niệm cho những nạn nhân Sóng Thần  ngày 11 tháng ba năm 2011 tại Nhận Bản.