Mời Thầy Cô, các bạn thưởng thức tấu khúc Christmas Carol của Agustin Barriios Mangore do bạn Nguyễn Thanh Long (CNK2) độc tấu.