Mời Thầy Cô, các bạn thưởng thức tấu khúc Milonga của nhạc sĩ Jorge Cardoso do bạn Nguyễn Thanh Long độc tấu.