Thầy Huỳnh Văn Công mời thưởng thức bài hát "Đêm Nghe Tiếng Mẹ Ru", trình bày bởi Hương Chiều, tác giả bài thơ. Phổ nhạc bởi Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân.

Hương Chiều, Giáo Sư Tạ Ngọc Mai, dạy môn Việt Văn các Trường Trung Học NLS Sóc Trăng, Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ trước 75.