{mp4 autostart="true" width="540" height="325"}EmilianoSalinas_2011X-480p-vi{/mp4}

Emiliano Salinas, con trai của cựu tổng thống Mexico, Carlos Salinas de Gortafi, trong bài diễn thuyết sống động về tình trạng bạo lực hiện nay tại Mexico. Ông nói về những phương thức giúp cho dân chúng chuyển từ sự sợ hãi thành một hành động hòa bình dựa trên tinh thần cộng đồng, kêu gọi những công dân bình thường hãy đứng lên và nắm lấy tương lai của đất nước.