{youtube width="500" height="400"}wChk5nY3Kzg{/youtube}

Xin mời tất cả xem video trên để thưởng thức màn xiệc "bay trên không" của ảo thuật gia David Copperfield.

Nếu các bạn tin rằng đây chỉ là màn xiệc, màn video dưới đây sẽ giải thích tại sao ông bay được.

{youtube width="500" height="400"}WD2i4Mn6nio{/youtube}