IMG_8345
IMG_8346
IMG_8347
IMG_8349
IMG_8356
IMG_8358
IMG_8359
IMG_8361
IMG_8363
IMG_8367
IMG_8370
IMG_8372
IMG_8377
IMG_8380
IMG_8381
IMG_8383
IMG_8384
IMG_8385
IMG_8386
IMG_8387
IMG_8388
IMG_8390
IMG_8392
IMG_8393
IMG_8395
IMG_8397
IMG_8401
IMG_8402
IMG_8404
IMG_8406
IMG_8409
IMG_8411
IMG_8412
IMG_8413
IMG_8414
IMG_8416
IMG_8419
IMG_8421
IMG_8423
01/39 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Trước ngày Đại Hội III, một số Thầy Cô Nông Lâm Súc Bình Dương ước hẹn quy tụ về nhà Thầy Cô Lung Hương tại San Jose. Nhiều buổi họp mặt nho nhỏ từ ngày Cô Vàng đến.

Ngày 19 tháng 8, 2015 một buổi họp mặt thầy trò NLS Bình Dương tại San Jose lần thứ hai, cũng được anh chị Nguyễn Thành Công và Nguyễn Thị Năm tổ chức tại nhà của mình quy tụ khá đầy đủ. Xin ghi chú lần thứ nhất vào năm 2007.