IMG_0588
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0589
1/2 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Anh Chị Đặng Hữu Lợi thăm viếng Nam Cali được anh chị Nghĩa - Phụng, cư dân tạo Little Sài Gòn, tiếp đón (2015-1-7)