2015-02-20-ThuyChi-CaLi-1
2015-02-20-ThuyChi-CaLi-2
2015-02-20-ThuyChi-CaLi-3
2015-02-20-ThuyChi-CaLi-4
2015-02-20-ThuyChi-CaLi-5
2015-02-20-ThuyChi-CaLi-6
1/6 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Chị Thụy Chi, cựu học viên NLS Bình Dương thăm Nam Cali anh chị Nghĩa - Phụng tiếp đón (2015-02-20)