IMG_0062
IMG_0068
IMG_0071
IMG_0081
IMG_0082
IMG_0083
IMG_0084
IMG_0089
IMG_0092
IMG_0094
IMG_0095
01/11 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Chị Trần Thị Thắm, cựu học viên Mục Súc Khóa  2 (69-72) và chồng du lịch Hoa Kỳ được anh chị Nghĩa - Phụng và bạn bè Nam, Bắc Cali tiếp đón (2014-9-7)